in

Najava Škole ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji

Registracija učesnika škole biće otvorena od 29.10.

Try now for free!

Najava Škole ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji

Udruženje ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona (Sekcija za ultrazvučnu dijagnostiku) i Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla organizuju Školu ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji, koja će se održati u Tuzli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Fokusirana prema razvoju samostalnih dijagnostičkih vještina učesnika, ova certificirana edukacija (bodovana od Ljekarske komore Tuzlanskog kantona sa 10 bodova) održat će se 23. i 24. novembra na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Rad na pažljivo odabranim kliničkim slučajevima

Tokom intenzivnog dvodnevnog programa, kandidati će imati priliku slušati predavanja stručnjaka iz različitih oblasti ginekologije i akušerstva, te pod njihovim mentorstvom vršiti dijagnostiku na pažljivo odabranim kliničkim slučajevima. Ovakav pristup omogućava specijalistima ginekologije i akušerstva da dodatno usavrše svoje postojeće znanje, te specijalizantima i svim ljekarima usvajanje znanja radom na konkretnim kliničkim slučajevima.

Broj učesnika ograničen

Pošto se radi o prvoj školi ovakve vrste u organizaciji Udruženja ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona i Ginekološko akušerske klinike Tuzla, prilagodili smo cijene kotizacije, ali je broj učesnika ograničen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Registracija učesnika škole biće otvorena od 29.10., a tada će biti objavljene i dodatne informacije o programu škole. Svi zainteresovani ljekari se mogu dodatno informisati na web i facebook stranicama Udruženja ginekologa i perinatologa TK.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

InciSioN B&H obilježio Svjetski dan anestezije

InciSioN B&H obilježio Svjetski dan anestezije

Koristimo antibiotike pažljivo!

BoHeMSA: Koristimo antibiotike pažljivo!