in

Internacionalni kongres studenata medicine u Bukureštu (IMSCB)

Datum održavanja: 04. – 08. decembar 2019. / Mjesto održavanja: Bukurešt, Rumunija

Internacionalni kongres studenata medicine u Bukureštu (IMSCB) godišnji je kongres kojeg organizuje Društvo studenata medicine u Bukureštu još od 1997. godine kada je nosio naziv Nacionalni kongres studenata i mladih ljekara. Održat će se od 4. do 8. decembra 2019. na Medicinskom fakultetu u Bukureštu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kongres obrađuje raznovrsne teme kako praktično kroz radionice tako i u vidu plenarnih predavanja. Ohrabrujemo vas da prezentujete svoj studentski naučni rad pred eminentnim rumunskim stručnjacima i međunarodnim gostujućim predavačima.

Aktivni učesnici

Prezentovani radovi biće objavljeni u knjizi sažetaka, dok će 10 najboljih radova dobiti zvanični poziv za objavu u časopisu “International Journal of Medical Students”. Aktivni učesnici plačaju kotizaciju od 40€ uz izbor da li će svoj rad prezentovati kao usmenu ili kao poster prezentaciju.
Krajnji rok za slanje sažetaka je 8. novembar.

Pasivni učesnici

Pasivni učesnici imaju pravo pristupa predavanjima i radionicama. Za rane prijave plaćaju kotizaciju od 45€ a za kasne 55€.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hotelska soba u hotelu
Hotelska soba u hotelu “Hello Hotels”

Smještaj za sve učesnike je obezbjeđen u hotelu sa 2* za cijenu od 75€ za 4 noćenja u dvokrevetnim sobama sa doručkom. Ručak je predviđen u okviru programa kongresa.

Za učesnike je pored naučnog pripremljen i kulturno-društveni program.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za dodatna pitanja se možete obratiti Semiru Hadžiću (ambasadoru kongresa) ili posjetiti website.

Da li biste ovo preporučili?

Loading..
Lets do it Tuzla

Konkurs za prijem dopunskih članova/ica u Organizacioni odbor “Let’s Do It Tuzla”

AMEOS Stipendije

AMEOS internacionalne stipendije za studente biomedicinskih nauka