in

Internacionalni kongres studenata medicine u Bukureštu (IMSCB)

Datum održavanja: 04. – 08. decembar 2019. / Mjesto održavanja: Bukurešt, Rumunija

Internacionalni kongres studenata medicine u Bukureštu (IMSCB) godišnji je kongres kojeg organizuje Društvo studenata medicine u Bukureštu još od 1997. godine kada je nosio naziv Nacionalni kongres studenata i mladih ljekara. Održat će se od 4. do 8. decembra 2019. na Medicinskom fakultetu u Bukureštu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kongres obrađuje raznovrsne teme kako praktično kroz radionice tako i u vidu plenarnih predavanja. Ohrabrujemo vas da prezentujete svoj studentski naučni rad pred eminentnim rumunskim stručnjacima i međunarodnim gostujućim predavačima.

Aktivni učesnici

Prezentovani radovi biće objavljeni u knjizi sažetaka, dok će 10 najboljih radova dobiti zvanični poziv za objavu u časopisu “International Journal of Medical Students”. Aktivni učesnici plačaju kotizaciju od 40€ uz izbor da li će svoj rad prezentovati kao usmenu ili kao poster prezentaciju.
Krajnji rok za slanje sažetaka je 8. novembar.

Pasivni učesnici

Pasivni učesnici imaju pravo pristupa predavanjima i radionicama. Za rane prijave plaćaju kotizaciju od 45€ a za kasne 55€.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hotelska soba u hotelu
Hotelska soba u hotelu “Hello Hotels”

Smještaj za sve učesnike je obezbjeđen u hotelu sa 2* za cijenu od 75€ za 4 noćenja u dvokrevetnim sobama sa doručkom. Ručak je predviđen u okviru programa kongresa.

Za učesnike je pored naučnog pripremljen i kulturno-društveni program.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za dodatna pitanja se možete obratiti Semiru Hadžiću (ambasadoru kongresa) ili posjetiti website.

Da li biste ovo preporučili?

0 points
Upvote Downvote
Lets do it Tuzla

Konkurs za prijem dopunskih članova/ica u Organizacioni odbor “Let’s Do It Tuzla”

AMEOS Stipendije

AMEOS internacionalne stipendije za studente biomedicinskih nauka