in

Poziv na predavanje “Dječija hirurgija i istraživanje (Paedsurg and Research)”

Datum održavanja: 10. juni / Mjesto održavanja: Medicinski fakultet u Sarajevu

Try now for free!

25. maja studentska organizacija InciSioN B&H je obilježila godišnjicu postojanja. U skladu sa tim, odlučili smo da to na prikladan način proslavimo! 🎉

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Predavanje za ljubitelje hirurgije

Za vas smo pripremili kratko ali jako korisno predavanje na temu “Dječija hirurgija i istraživanje (Paedsurg and Research)”, vjerujući da će se većini kolega, ljubitelja predmeta Hirurgije ali i samog istraživačkog rada, jako dopasti.

Predavanje predstavlja pečat našeg rada u proteklom periodu, posebno kada je riječ o učešću u internacionalnoj, multicentričnoj studiji o ishodima kongenitalnih anomalija gastrointestinalnog trakta u nisko-, srednje- i visokorazvijenim zemljama, na kojoj su naši studenti vrijedno radili.

Ugledni predavači

Predavanju će prisustvovati naši ugledni doktori koji će svojim iskustvom studentima najbolje predstaviti značaj odabrane tematike.

  • Mr.sci.dr. Sabina Terzić – put pacijenta sa novootkrivenom kongenitalnom anomalijom
  • Prof. dr. Zlatan Zvizdić – hirurška sanacija određene kongenitalne anomalije
  • Doc. dr. Aida Kulo-Ćesić – research tips and tricks!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svi zainteresirani studenti, rezervišite 10. juni u 15 h za ovo predavanje u prostorijama Medicinskog fakulteta Sarajevo!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

Poziv za učešće u treningu “Nenasilna komunikacija”

InSimu: International Diagnostic Championship

InSimu: International Diagnostic Championship