in

Poziv na predavanje “Dječija hirurgija i istraživanje (Paedsurg and Research)”

Datum održavanja: 10. juni / Mjesto održavanja: Medicinski fakultet u Sarajevu

25. maja studentska organizacija InciSioN B&H je obilježila godišnjicu postojanja. U skladu sa tim, odlučili smo da to na prikladan način proslavimo! 🎉

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predavanje za ljubitelje hirurgije

Za vas smo pripremili kratko ali jako korisno predavanje na temu “Dječija hirurgija i istraživanje (Paedsurg and Research)”, vjerujući da će se većini kolega, ljubitelja predmeta Hirurgije ali i samog istraživačkog rada, jako dopasti.

Predavanje predstavlja pečat našeg rada u proteklom periodu, posebno kada je riječ o učešću u internacionalnoj, multicentričnoj studiji o ishodima kongenitalnih anomalija gastrointestinalnog trakta u nisko-, srednje- i visokorazvijenim zemljama, na kojoj su naši studenti vrijedno radili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ugledni predavači

Predavanju će prisustvovati naši ugledni doktori koji će svojim iskustvom studentima najbolje predstaviti značaj odabrane tematike.

  • Mr.sci.dr. Sabina Terzić – put pacijenta sa novootkrivenom kongenitalnom anomalijom
  • Prof. dr. Zlatan Zvizdić – hirurška sanacija određene kongenitalne anomalije
  • Doc. dr. Aida Kulo-Ćesić – research tips and tricks!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svi zainteresirani studenti, rezervišite 10. juni u 15 h za ovo predavanje u prostorijama Medicinskog fakulteta Sarajevo!

Da li biste ovo preporučili?

Poziv za učešće u treningu “Nenasilna komunikacija”

InSimu: International Diagnostic Championship

InSimu: International Diagnostic Championship