in

Najava Škole ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji

Registracija učesnika škole biće otvorena od 29.10.

Najava Škole ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji

Udruženje ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona (Sekcija za ultrazvučnu dijagnostiku) i Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla organizuju Školu ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji, koja će se održati u Tuzli.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fokusirana prema razvoju samostalnih dijagnostičkih vještina učesnika, ova certificirana edukacija (bodovana od Ljekarske komore Tuzlanskog kantona sa 10 bodova) održat će se 23. i 24. novembra na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Rad na pažljivo odabranim kliničkim slučajevima

Tokom intenzivnog dvodnevnog programa, kandidati će imati priliku slušati predavanja stručnjaka iz različitih oblasti ginekologije i akušerstva, te pod njihovim mentorstvom vršiti dijagnostiku na pažljivo odabranim kliničkim slučajevima. Ovakav pristup omogućava specijalistima ginekologije i akušerstva da dodatno usavrše svoje postojeće znanje, te specijalizantima i svim ljekarima usvajanje znanja radom na konkretnim kliničkim slučajevima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Broj učesnika ograničen

Pošto se radi o prvoj školi ovakve vrste u organizaciji Udruženja ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona i Ginekološko akušerske klinike Tuzla, prilagodili smo cijene kotizacije, ali je broj učesnika ograničen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Registracija učesnika škole biće otvorena od 29.10., a tada će biti objavljene i dodatne informacije o programu škole. Svi zainteresovani ljekari se mogu dodatno informisati na web i facebook stranicama Udruženja ginekologa i perinatologa TK.

Da li biste ovo preporučili?

InciSioN B&H obilježio Svjetski dan anestezije

InciSioN B&H obilježio Svjetski dan anestezije

Koristimo antibiotike pažljivo!

BoHeMSA: Koristimo antibiotike pažljivo!