InciSioN Bosnia & Herzegovina

Internacionalna studentska hirurška mreža - InciSioN

InciSioN B&H

O studentskoj organizaciji

InciSioN Bosnia & Herzegovina je nacionalna radna grupa za područje Bosne i Hercegovine i dio Internacionalne studentske hirurške mreže InciSioN. Osnovana je u maju 2018. godine uz pomoć studenata BoHeMSA-e( Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini). Aktivnosti InciSioN B&H su otvorene za sve studente medicine ali i mlade ljekare opće prakse i specijalizante hirurgije, anestezije i akušerstva u Bosni i Hercegovini.

Cjelokupna InciSioN mreža je osnovana s ciljem da se kroz edukaciju, istraživanje i javno zalaganje donesu unaprijeđenja u hirurgiji, anesteziji i akušerstvu u cijelom svijetu i dio je aktuelnih svjetskih pravaca posvećenih globalnoj hirurgiji.

Globalna hirurgija je manje poznat pojam za naše područje, a označava stremljenje različitih hirurških organizacija, ali i Svjetske zdravstvene organizacije da se svim ljudima na svijetu omogući siguran, kvalitetan i pravovremen hirurški zahvat bez obzira da li su stanovnici visoko- ili niskorazvijenih zemalja. Uz pojam globalne hirurgije povezuje se i pojam globalne anestezije, zbog njihove nerazdvojivosti i zajedničkog uticaja na ishod operativnog zahvata. Kako se carski rez izvodi u operativnim salama ali i neke druge ginekološke procedure, tako u djelokrug ovih pokreta spada i ginekologija i akušerstvo( eng. obstetrics), tj. sve oblasti povezane s radom u operacionim salama.

Da bi se unaprijeđenja u kvalitetu hirurške zaštite postigla na globalnom nivou, potrebno je lokalno, shodno karakteristikama pojedinih država, praviti unaprijeđenja i incijative.

Ciljevi InciSioN B&H

 • Kroz lokalno djelovanje na nivou B&H pomoći unaprijeđenju hirurške zaštite pacijenata u Bosni i Hercegovini
 • Omogućiti studentima medicine i mladim ljekarima s područja B&H uključivanje u savremene pravce globalne hirurgije, anestezije i akušerstva
 • Omogućiti studentima medicine i mladim ljekarima s područja B&H uspostavljanje kontakta i  internacionalne suradnje s kolegama diljem svijeta, te uključivanje u internacionalne projekte

Načini djelovanja InciSioN B&H

 1. Edukacija – unaprijeđenje kvaliteta znanja i obrazovanja studenata i mladih ljekara, pružanje novih eudukativnih mogućnosti kroz internacionalnu suradnju; edukacija o saznanjima u globalnoj hirurgiji.
 2. Istraživanje istraživanje lokalnih indikatora kvaliteta hirurške zaštite, uticaja hirurških i nehirurških faktora koji djeluju na ishod operativnog zahvata, istraživanje jeftinih i inovativnih tehnika za unaprijeđenje tretmana pacijenta, učešće u internacionalnim istraživanjima.
 3. Javno zalaganje – promocija pozitivnih hirurških praksi kroz društvene mreže i medije ali i ukazivanje na probleme s kojima se susreću pacijenti kojima je potreban hirurški zahvat, kao i poteškoće koje medicinski radnici imaju u svom radu prilikom tretmana hirurškog pacijenta.

Kako postati član?

InciSioN B&H je otvoren za sve zainteresovane studente, mlade ljekare i specijalizante sa područje cijele Bosne i Hercegovine.

Kontaktirajte nas na e-mail: incision.bosniaherzegovina@gmail.com ili na našu Facebook, a mi ćemo vas uključiti u Fb grupu izdvojenu za naše članove ili nastaviti obavještavati putem e-maila o aktivnostima ukoliko ne korisitite Facebook.

Članstvo je besplatno i InciSioN B&H je tu da podstakne angažman i ideje zainteresovanih, uvijek otvoren za suradnju i učešće u projektima.

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Univerzitet u Sarajevu
(Radna grupa pri BoHeMSA-i)

Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

06x xxx xxx

O studentskoj organizaciji

InciSioN Bosnia & Herzegovina je nacionalna radna grupa za područje Bosne i Hercegovine i dio Internacionalne studentske hirurške mreže InciSioN. Osnovana je u maju 2018. godine uz pomoć studenata BoHeMSA-e( Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini). Aktivnosti InciSioN B&H su otvorene za sve studente medicine ali i mlade ljekare opće prakse i specijalizante hirurgije, anestezije i akušerstva u Bosni i Hercegovini.

Cjelokupna InciSioN mreža je osnovana s ciljem da se kroz edukaciju, istraživanje i javno zalaganje donesu unaprijeđenja u hirurgiji, anesteziji i akušerstvu u cijelom svijetu i dio je aktuelnih svjetskih pravaca posvećenih globalnoj hirurgiji.

Globalna hirurgija je manje poznat pojam za naše područje, a označava stremljenje različitih hirurških organizacija, ali i Svjetske zdravstvene organizacije da se svim ljudima na svijetu omogući siguran, kvalitetan i pravovremen hirurški zahvat bez obzira da li su stanovnici visoko- ili niskorazvijenih zemalja. Uz pojam globalne hirurgije povezuje se i pojam globalne anestezije, zbog njihove nerazdvojivosti i zajedničkog uticaja na ishod operativnog zahvata. Kako se carski rez izvodi u operativnim salama ali i neke druge ginekološke procedure, tako u djelokrug ovih pokreta spada i ginekologija i akušerstvo( eng. obstetrics), tj. sve oblasti povezane s radom u operacionim salama.

Da bi se unaprijeđenja u kvalitetu hirurške zaštite postigla na globalnom nivou, potrebno je lokalno, shodno karakteristikama pojedinih država, praviti unaprijeđenja i incijative.

Ciljevi InciSioN B&H

 • Kroz lokalno djelovanje na nivou B&H pomoći unaprijeđenju hirurške zaštite pacijenata u Bosni i Hercegovini
 • Omogućiti studentima medicine i mladim ljekarima s područja B&H uključivanje u savremene pravce globalne hirurgije, anestezije i akušerstva
 • Omogućiti studentima medicine i mladim ljekarima s područja B&H uspostavljanje kontakta i  internacionalne suradnje s kolegama diljem svijeta, te uključivanje u internacionalne projekte

Načini djelovanja InciSioN B&H

 1. Edukacija – unaprijeđenje kvaliteta znanja i obrazovanja studenata i mladih ljekara, pružanje novih eudukativnih mogućnosti kroz internacionalnu suradnju; edukacija o saznanjima u globalnoj hirurgiji.
 2. Istraživanje istraživanje lokalnih indikatora kvaliteta hirurške zaštite, uticaja hirurških i nehirurških faktora koji djeluju na ishod operativnog zahvata, istraživanje jeftinih i inovativnih tehnika za unaprijeđenje tretmana pacijenta, učešće u internacionalnim istraživanjima.
 3. Javno zalaganje – promocija pozitivnih hirurških praksi kroz društvene mreže i medije ali i ukazivanje na probleme s kojima se susreću pacijenti kojima je potreban hirurški zahvat, kao i poteškoće koje medicinski radnici imaju u svom radu prilikom tretmana hirurškog pacijenta.

Kako postati član?

InciSioN B&H je otvoren za sve zainteresovane studente, mlade ljekare i specijalizante sa područje cijele Bosne i Hercegovine.

Kontaktirajte nas na e-mail: incision.bosniaherzegovina@gmail.com ili na našu Facebook, a mi ćemo vas uključiti u Fb grupu izdvojenu za naše članove ili nastaviti obavještavati putem e-maila o aktivnostima ukoliko ne korisitite Facebook.

Članstvo je besplatno i InciSioN B&H je tu da podstakne angažman i ideje zainteresovanih, uvijek otvoren za suradnju i učešće u projektima.

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Univerzitet u Sarajevu
(Radna grupa pri BoHeMSA-i)

Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo

06x xxx xxx

Projekti

350x200
350x200
350x200

Aktivnosti udruženja