in

Farmaceutski fakultet u Tuzli raspisao konkurs za prijem asistenata

Univerzitet u Tuzli na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5491-1/19 od 21.10.2019.godine i broj: 03-3426-1-10.3/20 od 30.07.2020. godine, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-30-14534-3/20 od 15.12.2020. godine raspisuje KONKURS za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Otvorene pozicije:

  • Asistent za užu naučnu oblast ”Biohemija”  – 2 izvršioca

Puni tekst konkursa dostupan je na zvaničnoj webstranici Farmaceutskog fakulteta.

Da li biste ovo preporučili?

Medicinski fakultet u Tuzli

Medicinski fakultet u Tuzli raspisao konkurs za prijem asistenata

Edina Ramić pokrenula biznis

Studentica medicine Edina Ramić pokrenula uspješan privatni biznis