in

Medicinski fakultet u Tuzli raspisao konkurs za prijem asistenata

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5491-1/19 od 21.10.2019.godine i broj: 03-3426-1- 10.3/20 od 30.07.2020. godine, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-30-14534-3/20 od 15.12.2020. godine raspisuje Konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Za Medicinski fakultet otvorene su sljedeće asistentske pozicije:

  • „Anatomija’’ i ‘’Neuroanatomija” 2 izvršioca
  • “Histologija i embriologija I” i ‘’Histologija i embriologija II’’ 1 izvršilac
  • ‘’Farmakologija i toksikologija’’ 1 izvršilac
  • ‘’Patofiziologija’’ 1 izvršilac
  • ‘’Fiziologija’’ 1 izvršilac

Puni tekst konkursa dostupan je na zvaničnoj webstranici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Da li biste ovo preporučili?

Internacionalni Kongres Studenata (Bio)medicine "Tuzla Brain Week"

TBW 2021 – 8. po redu Internacionalni Kongres Studenata (Bio)medicine u Tuzli

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

Farmaceutski fakultet u Tuzli raspisao konkurs za prijem asistenata