PHARMION – STUDENTSKA SEKCIJA ZA FARMAKOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

Studentska sekcija za farmakologiju i imunologiju

PHARMiON

O studentskoj organizaciji

Pharmion –  Studentska sekcija za farmakologiju i imunologiju pokrenuta je od strane studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Radi se o prvoj studentskoj sekciji osnovanoj pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, po uzoru na sekcije drugih medicinskih fakulteta iz regije.

Osnovni cilj Sekcije je  podizanje kvalitete studiranja kroz mogućnosti dodatnog usavršavanja u područjima kojima se sekcija bavi kroz niz predavačkih, kliničkih i znanstvenih aktivnosti. Jedna od težnji ove studentske sekcije je i angažiranje studenta u istraživačkom radu.

Osim pružanja dodatnih edukacijskih sadržaja, dodatnih sati prakse (na klinici i u ambulanti), sekcija povezuje studente međusobno i sa nastavnim kadrom, te preko projekata suradnji i sa vanfakultetskim i/ili vansveučilišnim studentima i nastavnim kadrom. To je ujedno i jedna od ključnih odrednica rada ove Sekcije – otvorenost prema suradničkim projektima edukacijskog, istraživačkog i praktičnog karaktera.

Pharmion je s djelovanjem službeno započeo javnim predstavljanjem 8. 11. 2018. godine

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Sveučilište u Mostaru

Bijeli brijeg bb, 88 000, Mostar

06x xxx xxx

O studentskoj organizaciji

Pharmion –  Studentska sekcija za farmakologiju i imunologiju pokrenuta je od strane studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Radi se o prvoj studentskoj sekciji osnovanoj pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, po uzoru na sekcije drugih medicinskih fakulteta iz regije.

Osnovni cilj Sekcije je  podizanje kvalitete studiranja kroz mogućnosti dodatnog usavršavanja u područjima kojima se sekcija bavi kroz niz predavačkih, kliničkih i znanstvenih aktivnosti. Jedna od težnji ove studentske sekcije je i angažiranje studenta u istraživačkom radu.

Osim pružanja dodatnih edukacijskih sadržaja, dodatnih sati prakse (na klinici i u ambulanti), sekcija povezuje studente međusobno i sa nastavnim kadrom, te preko projekata suradnji i sa vanfakultetskim i/ili vansveučilišnim studentima i nastavnim kadrom. To je ujedno i jedna od ključnih odrednica rada ove Sekcije – otvorenost prema suradničkim projektima edukacijskog, istraživačkog i praktičnog karaktera.

Pharmion je s djelovanjem službeno započeo javnim predstavljanjem 8. 11. 2018. godine.

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Sveučilište u Mostaru

Bijeli brijeg bb, 88 000, Mostar

06x xxx xxx

Projekti

350x200
350x200
350x200
350x200

Aktivnosti udruženja

Želite ovakav profil?

Dodajte svoju studentsku organizaciju u platforumu "Studenti Medicine"

Cijenjeni predstavnici organizacija koje okupljaju studente medicine i drugih biomedicinskih nauka, nudimo Vam da besplatno kreiranje profila Vaše studentske organizacije na našoj web stranici, kao i medijsku promociju iste.