ProSes: Stipendije za studente master i doktorskog studija zdravstvene njege
in

ProSes: Stipendije za studente master i doktorskog studija zdravstvene njege

Try now for free!

Unapređenje formalnog javnog obrazovanja medicinskih sestara, treća je komponenta Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Postepeno povećanje zastupljenosti medicinskih sestara među nastavnim kadrom važna je karika procesa modernizacije nastavnih planova i programa i kao međunarodno prepoznat standard za optimalan transfer znanja propisan je EU direktivom 2005/36/EZ.

Da bi medicinske sestre mogle preuzeti tu ulogu potrebno je da imaju odgovarajući nivo obrazovanja – završen II (master) ili III (doktorski) ciklus studija iz oblasti zdravstvene njege na javnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Na sljedećim linkovima nalaze se konkursi za stipendije za master i doktorski studij.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rok za prijavu je 30. septembar 2020. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

SHL Akademija

Još 3 dana za prijave na SHL Akademiju za mlade lidere

Zaštićeni nazivi lijekova

(Quiz) Lasix, Plavix, Sortis… Provjeri koliko dobro poznaješ zaštićene nazive lijekova!