in

BoHeMSA: Koristimo antibiotike pažljivo!

Obilježavanje Globalne sedmice antimikrobne rezistencije

Ilustracija
Try now for free!

Globalna sedmica antimikrobne rezistencije

„Koristimo antibiotike pažljivo“ je projekat Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA, lokalni komitet Sarajevo, koji će se, po prvi put ove godine, implementirati od 12. do 18. novembra u Sarajevu. Projekat je podržan od strane regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije i predstavlja jednu od aktivnosti u sklopu obilježavanja Globalne sedmice antimikrobne rezistencije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Antimikrobna rezistencija (AMR) prijeti efikasnom sprječavanju i liječenju sve većeg broja infekcija uzrokovanih bakterijama, parazitima, virusima i gljivama. To znači da, kao rezultat antimikrobne rezistencije, mnogi lijekovi koji su bili prva opcija za tretman pojedinih bolesti (npr. malarija, tuberkuloza, oportunističke infekcije…) više nisu efikasni, a troškovi tretmana sa lijekovima drugog izbora ili novim lijekovima, neizbježno se povećavaju.

700.000 smrtnih slučajeva zbog antimikrobne rezistenicije

O ozbiljnosti ovog problema govore i podaci da se svake godine čak 700.000 smrtnih slučajeva u svijetu pripisuje AMR, a predviđanja ukazuju da bi taj broj do 2050. godine mogao porasti na 10 miliona, ukoliko se ne poduzmu koordinirane aktivnosti za rješavanje ove globalne pandemije.

Putem niza edukativnih programa i podizanja svijesti o antimikrobnoj rezistenciji, cilj projekta je pružiti osjećaj individualne odgovornosti članovima zajednice te ohrabriti ih da, putem svakodnevnih aktivnosti i savjesnog djelovanja, doprinesu zajedničkoj borbi za dobrobit cjelokupnog društva.

Kada i zašto treba uzeti lijek?

U toku navedene sedmice planiran je niz različitih aktivnosti, čija glavna svrha je obuhvatiti što veći broj građana. Početak sedmice će obilježiti edukacija studenata na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od strane zdravstvenih profesionalaca i eksperata iz ove oblasti. Tokom sedmice, projekat će se nastaviti realizacijom posebno osmišljenih radionica sa djecom u vrtićima, te učenicima osnovnih i srednjih škola, gdje će, putem igre i kreativnog izražaja, i najmlađi članovi zajednice dobiti priliku da razumiju važnost održavanja lične higijene u borbi sa AMR. Poseban aspekt projekta predstavlja informisanje i obuka pacijenata u područnim ambulantama i timovima porodične medicine, o pitanjima kada i zašto treba uzeti lijek s ciljem smanjenja pojave otpornih mikrooganizama koji usložnjavaju i produžuju sam tok liječenja.

Panel diskusija

Centralna aktivnost projekta je panel diskusija koja će se održati u petak (16.11.) u Kinu Meeting point sa početkom od 16h. Panel će okupiti eksperte iz oblasti infektologije, mikrobiologije, farmakologije, porodične medicine i drugih srodnih grana. Važno je napomenuti da je panel diskusija otvorena za širu javnost, te da će svi građani moći dobiti priliku da se upoznaju sa stavovima istaknutih profesionalaca, kao i dobiti odgovore na sva pitanja i nedoumice kada se radi o tekućoj temi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u Globalnoj sedmici antimikrobne rezistencije, kako bismo zajedničkim aktivnostima potvrdili da prevencija i u ovom slučaju predstavlja najbolji lijek.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

Najava Škole ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji

Najava Internacionalnog studentskog kongresa (ISC) u Gracu