in

InciSioN Bosnia & Herzegovina obilježio godišnjicu postojanja

Predstavljen dosadašnji rad, održano nekoliko predavanja i izabrano novo rukovodstvo.

Try now for free!

Članovi nacionalne radne grupe za područje Bosne i Herzegovine, InciSioN B&H, nedavno su proslavili prvu godišnjicu od osnivanja ove studentske organizacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Godina ispunjena projektima

Protekla godina je bila ispunjena mnoštvom projekata, predavanja i radionica, koji su za cilj imali edukaciju mladih studenata.
Jedna od uspješnih aktivnosti, ostvarena u saradnji sa Klinikom za dječiju hirurgiju KCUS, jeste učešće u Global PaedSurg prospektivnoj, kohortnoj studiji o menadžmentu i ishodima kongenitalnih anomalija u nisko-, srednje- i visoko razvijenim zemljama širom svijeta. Četrnaest studenata i sedam ljekara iz Bosne i Hercegovine su bili kolaboratori ove studije. 

Održano predavanje “Dječija hirurgija i istraživanje (PaedSurg and Research)”

Dječija hirurgija i istraživanje (PaedSurg and Research)
Eminentni predavači približili su studentima nekoliko tema u sklopu predavanja “Dječija hirurgija i istraživanje (PaedSurg and Research)”

U cilju obilježavanja uspješno obavljenog zadatka, ali i godišnjice postojanja, članovi InciSioN B&H su organizovali predavanje na temu “Dječija hirurgija i istraživanje (PaedSurg and Research)”. 
Gosti predavači su bili iskusni ljekari:

  • Prof. dr. Zlatan Zvizdić – “Omfalokela, jedna od sedam” opšti pregled, hirurška sanacija te prikaz slučaja pentalogije Cantrell sa KCUS. 
  • Dr. sci. med. Sabina Terzić – prepoznavanje kongenitalnih anomalija, stabilizacija i transport pacijenta do nivoa tercijarne zdravstvene zaštite.
  • Prof. dr. Aida Kulo-Ćesić – “Research tips and tricks”
Dječija hirurgija i istraživanje (PaedSurg and Research)
Predavanju je prisustvovao veliki broj studenata

Predavanje je održano u prostorijama Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a istom su prisustvovali brojni studenti. 

Odabrana nova nacionalna koordinatorica Ajla Hamidović
Nova nacionalna koordinatorica Ajla Hamidović

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim pomenutog edukativnog dijela, na predavanju je proglašen i novi nacionalni koordinator – Ajla Hamidović, koja će voditi InciSioN B&H kroz predstojeći period.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

Studentski kardiološki kongres CardioST2019

CardioST2019: Studentski kardiološki kongres u Splitu

Ljetna škola medicine Sankt-Peterburgu

Ljetna škola medicine Sankt-Peterburgu