Tuzla Brain Week 2020
in

TBW 2020: Produžene prijave za Organizacioni odbor

Poziv je otvoren do petka (06.12.2019.) do 17 sati!

Tuzla Brain Week (TBW) je tradicionalni projekat Studentskog vijeća “MEDICUS” koji se obilježava svake godine u sredini mjeseca marta, unazad već šest godina.

Zašto Tuzla Brain Week?

Prva ideja projekta se javila zahvaljujući angažmanu i želji studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za javnom promocijom neuroznanosti u svakodnevnim životnim aktivnostima generalne javnosti, sa posebnim akcentom na očuvanje, poboljšanje i prevenciju zdravstvenih oboljenja vezanih za neurološki sistem, koji važi kao jedan od najkompleksnijih organskih sistema u ljudskom organizmu.

Globalna inicijativa “Brain Awareness Week”

Projekat se obilježava u okviru globalne inicijative “Brain Awareness Week” (BAW) koja je pokrenuta od strane DANA fondacije i koja se obilježava od 1995. godine. U zadnjih par godina BAW inicijativa uvažava u redovnoj podršci i Federacije europskih neuroznanstvenih društava (FENS) kao krovne organizacije za neuroznanost i sve inicijative iz tog polja u Europi.

Postanite dio Organizacionog odbora

Poziv za članove organizacionog odbora projekta Tuzla Brain Week 2020 je otvoren do petka (06.12.2019.) do 17 h. Zakašnjele prijave se neće uzeti u obzir.

Da li biste ovo preporučili?

Hronični bol

Poziv na edukaciju “Hronični bol”

SaMED 2020

SaMED 2020: podsticanje, motivisanje i povezivanje studenata medicine na globalnom nivou