Studentsko vijeće Medicus

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli

MEDICUS

O studentskoj organizaciji

Prvog aprila 2010. god. održana je Osnivačka skupština na kojoj je donesena odluka o osnivanju Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli – MEDICUS.

Nakon dugogodišnjeg nepostojanja udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, pri tom fakultetu, koje bi bilo obavezno, a ne na dobrovoljnoj osnovi, da zastupa interese studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kako na Univerzitetu u Tuzli tako i šire, i koje bi se povezivalo po vertikali Univerziteta u Tuzli, a ne samo horizontalom sa drugim Medicinskim fakultetima u Bosni i Hercegovini i svijetu, a zbog velikog broja problema i sramotnog statusa studneta Medicinskog fakulteta u Tuzli, isti su bili prisiljeni da oforme udruženje studenata koje će takvu situaciju bitno izmjeniti.

Glavni cilj Udruženje, prije svega, zaštitu prava, interesa i dostojanstva studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Udruženje ima podršku dekana Medicinskog fakulteta i njegovog kabineta, i sto je najvažnije samih studenata, pa je realno nadati se da će se uz volju, rad i zalaganje MEDICUS-a, iznaći način u rjesavanju nastalih problema, razviti svijest studenata o njihovim pravima, mogućnostima, ali i obavezama i dovesti ih u bolji položaj, čime će se i sam ugled i rejting Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Tuzli značajno popraviti u BIH, regionu i svijetu.

2018. godine Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus” biva preimenovano u Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus”.

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Univerzitet u Tuzli

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla

06x xxx xxx

O studentskoj organizaciji

Prvog aprila 2010. god. održana je Osnivačka skupština na kojoj je donesena odluka o osnivanju Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli – MEDICUS.

Nakon dugogodišnjeg nepostojanja udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, pri tom fakultetu, koje bi bilo obavezno, a ne na dobrovoljnoj osnovi, da zastupa interese studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kako na Univerzitetu u Tuzli tako i šire, i koje bi se povezivalo po vertikali Univerziteta u Tuzli, a ne samo horizontalom sa drugim Medicinskim fakultetima u Bosni i Hercegovini i svijetu, a zbog velikog broja problema i sramotnog statusa studneta Medicinskog fakulteta u Tuzli, isti su bili prisiljeni da oforme udruženje studenata koje će takvu situaciju bitno izmjeniti.

Glavni cilj Udruženje, prije svega, zaštitu prava, interesa i dostojanstva studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Udruženje ima podršku dekana Medicinskog fakulteta i njegovog kabineta, i sto je najvažnije samih studenata, pa je realno nadati se da će se uz volju, rad i zalaganje MEDICUS-a, iznaći način u rjesavanju nastalih problema, razviti svijest studenata o njihovim pravima, mogućnostima, ali i obavezama i dovesti ih u bolji položaj, čime će se i sam ugled i rejting Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Tuzli značajno popraviti u BIH, regionu i svijetu.

2018. godine Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus” biva preimenovano u Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus”.

Kontakt podaci

Medicinski fakultet,
Univerzitet u Tuzli

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla

06x xxx xxx

Projekti

Internacionalni kongres "MediCon"
Internacionalni kongres "MediCon"
Časopis "Pulsus"
Časopis "Pulsus"
Tuzla Brain Week
Tuzla Brain Week
Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade "Parallel"
Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade "Parallel"

Aktivnosti udruženja