in

10 jednostavnih savjeta kako savladati strani jezik

Savjeti Kato Lomb

Try now for free!

Jedan od prvih simultanih prevodilaca na svijetu bila je Kato Lomb. Pored titule doktora nauka iz oblasti fizike i hemije, krasilo ju je poznavanje 16 stranih jezika, dok je sa 8 tečno prevodila. U njeno vrijeme nije bilo Duolinga, Skypea niti škola stranih jezika, već je većinu jezika savladala sasvim samostalno, koristeći se udžbenicima i književim djelima na jezicima koje je željela naučiti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Try now for free!

Princip “potpunog utapanja u jezik”

Vodila se principom “potpunog utapanja u jezik” tako što je, uz učenje gramatike, paralelno čitala originalne tekstove i trudila se zapamtiti fraze koje se najčešće koriste u govoru.

U svojoj knjizi “Kako sam učila jezike”, Lomb je formulisala deset jednostavnih, vrlo efikasnih, pravila za učenje jezika.

Svaki dan se bavite jezikom

Kao što svakodnevni rad u teretani dovodi do isklesanog tijela, tako i svakodnevno učenje stranog jezika dovodi do dobrih rezultata. Svakoga dana, izdvojite bar 15 minuta za čitanje ili učenje novih riječi i rečenica.

Nađite sopstveni sistem

Često se dešava da ljudi prebrzo gube interes prema učenju jezika. Kato vam savjetuje da pronađete sopstveni sistem. Možete prvo učiti, potom slušati muziku ili odmarati šetnjom u prirodi.

Kontekts

Nemojte ponaosob učiti riječi, već ih pamtite po kontekstu. Puno je lakše naučiti značenje izraza “strong wind”, iz razloga što nas jedna riječ automatski asocira na drugu.

Unaprijed spremne rečenice

Izuzetno je koristno da pišete unaprijed spremne rečenice ili česte fraze, koje ćete poslije maksimalno koristite u dijalozima.

Prevodite sebi sve što vidite

Reklamu, pjesmu, naziv novinskog članka, i sve ostalo što vidite tokom dana, pokušajte u mislima sebi prevesti.

Učite ispravne rečenice

Učenje napamet je jako korisno, ali morate biti sigurni da učite 100% ispravne rečenice. Ako niste sigurni, konsultujte se sa profesorom.

Pamtite u prvom licu

Rečenice koje možete koristiti za dijalog, pamtite u prvom licu. Na primjer “I am only pulling your leg” (Zezam te).

Interakcija

Niti jedan strani jezik se ne može naučiti u izlaciji, tako što ćemo samo slušati predavanja i pisati vježbe. Gledanje filmova, čitanje knjiga i štampe, i posebno razgovor sa nativnim govornicima dosta će vas brže dovesti cilju.

Ljudski je griješiti

Ne plašite se greški u govoru, ali se plašite njihovog neispravljanja.

Optimizam

Budite sigurni da ćete, uprkos svemu, naučiti taj strani jezik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izvor: uspesnazena.com

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da li biste ovo preporučili?

Kurs hirurškog šivanja

Kurs hirurškog šivanja

Ljetna škola reanimacije

Ljetna škola reanimacije: Do sada preko 200 prijavljenih